Vi tror på den lilla skolan som ger stora möjligheter

Det är med eleven i centrum och ett tydligt fokus på kunskap, trygghet och glädje som vi tillsammans når målen.

Jag vill veta mer
Startbild

Kunskap, trygghet och glädje

Att känna trygghet och glädje är viktigt för att kunna ta in och befästa nya kunskaper. Att lägga till rörelseglädje i olika former ger också eleven bättre förutsättningar, då mer rörelse under skoldagen är bra för både knopp och kropp!

Läs mer

Vad gör vi i förskoleklass?

Det är spännande och roligt att börja i förskoleklass. Vi på Karlavagnen vill ge barnen en lugn och trygg skolstart. Förskoleklassen är starten in i skolans härliga värld och vi vill ge eleverna verktygen för att ta in kunskaper, utvecklas och våga tro på sig själva.

Läs mer

Barn gör rätt om de kan

Vår grundtanke är att barn gör rätt om de kan. Vi försöker skapa bättre förståelse för faktorer som orsakar problemskapande beteenden hos elever och att vi utvecklar metoder som förebygger elevens svårigheter genom nära samarbete mellan elev, vårdnadshavare och personal.

Läs mer

Anslagstavlan

  • Under pågående pandemi så har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot besök på skolan. Här på hemsidan kan ni läsa mer om vår skola och vår verksamhet. På Facebook och Instagram finns fler bilder och inlägg från skolans vardag. Ni är också alltid välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor eller funderingar!
  • Digital rundvandring på skolan – film. Klicka här!
  • Under fliken “Öppet hus” hittar ni information från vårt digitala Öppet hus.

Mer rörelse under skoldagen - bra för både knopp och kropp!

Med utökad timplan i ämnet idrott, styrda rastaktivteter och brainbrakes av olika slag i alla klassrum - ser vi fysisk aktivitet som en naturlig del av dagen.