Covid-19

Sverige och världen befinner sig just nu i en rådande pandemi, allt är verkligen inte som vanligt. Friskolan Karlavagnen i Strängnäs håller sig hela tiden uppdaterad kring den information och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten presenterar. Vi försöker följa dem och anpassa dem efter vår verksamhet för att på bästa möjliga sätt minska risken för smittspridning.

Vi vet att grundskolan, som är en obligatorisk skolform, är viktig för barn och ungas hälsa. Därför blir det viktigt för oss att hitta en balans mellan barns behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Här kommer information om några av de åtgärder vi gör i nuläget:

 • Vi skickar regelbundet ut aktuell information till vår personal och våra vårdnadshavare.
 • God handhygien är A och O i dessa tider. Vi informerar eleverna, samtalar om och tvättar oss när vi varit ute, varit på toaletten och inför måltider.
 • Handsprit placeras ut vid fritidsentréerna och i respektive klassrum, där det ej finns tillgång till tvål och vatten.
 • Vi hälsar inte på varandra genom att ta i hand just nu.
 • Fritidshemmet förlägger en stor del av sin verksamhet utomhus.
 • Idrottsundervisningen sker utomhus så länge som möjligt, när vi går in så gör vi det utan ombyte och dusch.
 • Vi använder inte mikrofoner under musikundervisningen just nu.
 • Vi undviker i möjligaste mån större ansamlingar av elever. Vi har till exempel sett över våra kö-rutiner i olika sammanhang.
 • Vi undviker större ansamlingar av vårdnadshavare. Vi har till exempel haft digitala föräldramöten och skickat digitala “glimtar” till vårdnadshavare vid avslutningstillfällen.
 • Vi har satt upp skyltar vid entréerna med maxantal för att minska antalet väntande personer inomhus. När en går ut kan nästa komma in – principen.
 • Vi har digitala möten på skolan i den mån det går.

Om du vill veta mer om våra åtgärder under pandemin så är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

(nov-2020)