Ansöka till skolan

Du söker plats på skolan genom att fylla i formuläret som du hittar här på hemsidan.

Barnet ställs i kö från det datum ansökan skickas in. Vi skickar en bekräftelse till er på att vi har tagit emot er ansökan.

Skolval

I november, året innan skolstart, skickas platserbjudanden och skolvalsblankett ut. Den erbjudna platsen bekräftas genom att skolvalsblanketten lämnas in till skolans expedition. Reservkön erbjuds plats enligt turordning i kön, vilket görs löpande efter att platser blir tillgängliga under hela skolvalsprocessen.

Skolan har syskonförtur i samband med förskoleklassvalet. Syskonförturen gäller om ett äldre syskon går på Karlavagnen.

Karlavagnens elever har förtur i valet till år 4, till Friskolan Asken (år 4-9). Förturen gäller då våra skolor har portfolio som verksamhetsliknande inriktning. Då vi är separata skolor med egna kösystem måste man skicka in ansökan till båda skolorna.

Öppet hus

En lördag i november har vi Öppet hus på skolan. Öppet hus är ett tillfälle att se verksamheten igång, träffa andra föräldrar och barn samt träffa skolans personal.

Läs mer om Öppet hus.

Välkomna att kontakta oss om ni har funderingar gällande skolval och elevkö.

Ansvarig för elevkön: Carina Eriksson, bitr rektor

Telefon: 0152-450 50

E-post: carina@friskolankarlavagnen.se